Plan marketingowy – przykłady i omówienie realizacji

Mężczyzna rysuje na tablicy żarówki jako pomysły w strategii marketingowej
Czas czytania 4 minut

Skuteczny plan marketingowy to sposób na to, by przyciągnąć potencjalnych klientów i dotrzeć do wybranej grupy docelowej. Marketing plan jest przeważnie elementem szerszej strategii. Często bywa jednak do niej porównywany. Czym zatem się różni? Jak napisać plan marketingowy i kiedy warto to zrobić?

Marketingowiec tworzy plan marketingowy

Strategia marketingowa a plan marketingowy firmy

Strategia marketingowa i plan marketingowy są kluczowymi elementami skutecznej działalności marketingowej firmy. Chociaż oba te pojęcia są ze sobą powiązane, mają różne znaczenia i funkcje.

Strategia marketingowa to szeroka koncepcja określająca długofalowe cele marketingowe firmy oraz sposób, w jaki ma zamiar osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku. Obejmuje ona strategiczne decyzje dotyczące pozycjonowania marki, wyboru grupy docelowej, unikalnej propozycji sprzedaży (USP) oraz ogólnego podejścia do rynku. Strategia marketingowa służy jako fundament, na którym buduje się szczegółowe plany i taktyki.

Przeczytaj też: Ile kosztuje strategia marketingowa?

Plan marketingowy to z kolei konkretny dokument określający działania, taktyki i środki, które zostaną podjęte w krótkim lub dłuższym okresie, aby zrealizować cele wyznaczone w strategii marketingowej. To bardziej szczegółowy i praktyczny dokument, który określa, jak firma zamierza wykorzystać dostępne zasoby do osiągnięcia celów. Plan marketingowy obejmuje zazwyczaj określony czas, często roczny i jest podstawą do codziennego zarządzania działaniami marketingowymi.

Jak napisać plan marketingowy?

Strategia produktu rozpisana w planie marketingowym

Napisanie skutecznego planu marketingowego wymaga przemyślanego podejścia i uwzględnienia kluczowych elementów. Poniżej możesz zobaczyć, jak wygląda struktura planu marketingowego, którą możesz dostosować do swoich potrzeb:

 1. Wstęp:
  • Opis firmy: Historia, misja, wizja.
  • Cele marketingowe: krótko i klarownie określ cele, które chcesz osiągnąć poprzez działania marketingowe.
 2. Analiza sytuacji:
  • Analiza SWOT: identyfikacja mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń.
  • Analiza konkurencji: poznanie działań konkurencji, ich mocnych i słabych stron.
 3. Badanie rynku:
  • Grupa docelowa: precyzyjne określenie, kto stanowi Twoją grupę docelową.
  • Analiza klienta: zrozumienie potrzeb, preferencji i zwyczajów klientów.
  • Badania rynkowe: wykorzystanie dostępnych danych rynkowych do lepszego zrozumienia otoczenia.
 4. Cel i strategia marketingowa:
  • Określenie celów marketingowych zgodnych z ogólnymi celami firmy.
  • Wybór strategii marketingowej: określenie, w jaki sposób zamierzasz osiągnąć cele.
 5. Miks marketingowy (4P):
  • Produkt: opis oferowanych produktów/usług, unikalna propozycja sprzedaży (USP).
  • Cena: strategia cenowa, promocje, rabaty.
  • Miejsce: Kanały dystrybucji, lokalizacje punktów sprzedaży.
  • Promocja: plan działań promocyjnych, reklama, public relations, marketing internetowy.
 6. Działania marketingowe:
  • Działania operacyjne: sprecyzuj, jakie kroki będą podejmowane w ramach każdego elementu miksu marketingowego.
  • Harmonogram: określ, kiedy będą realizowane poszczególne kampanie i działania.
 7. Budżet marketingowy:
  • Przydziel budżet na poszczególne działania marketingowe.
  • Monitoruj i kontroluj wydatki w trakcie realizacji planu.
 8. Wskaźniki sukcesu:
  • Zdefiniuj metryki, które pozwolą ocenić skuteczność działań marketingowych.
  • Regularnie analizuj wyniki i dostosowuj strategię w miarę potrzeb.
 9. Zespół i środki:
  • Przypisz odpowiedzialności dla poszczególnych działań.
  • Określ, jakie środki (zasoby ludzkie, finansowe) są potrzebne do realizacji planu.
 10. Monitorowanie i kontrola:
  • Stwórz mechanizmy monitorowania postępów.
  • Określ punkty kontrolne i zastosuj ewentualne korekty w przypadku potrzeby.

Pamiętaj, że plan marketingowy powinien być elastyczny i dostosowywany do zmian na rynku oraz wewnętrznych uwarunkowań firmy. Regularne analizy są kluczowe dla skutecznej strategii marketingowej.

Dobry plan marketingowy przewiduje kryzysy

Marketingowiec tłumaczy, jak stworzyć plan marketingowy

Dobry plan marketingowy to nie tylko strategia osiągania sukcesów, ale również gotowość do radzenia sobie z ewentualnymi kryzysami. Włączenie elementów kryzysowych do struktury planu marketingowego jest kluczowym krokiem w zabezpieczeniu przed nieoczekiwanymi wyzwaniami. Analiza trendów rynkowych oraz uwzględnienie różnych scenariuszy w planie marketingowym, zwłaszcza w kontekście kampanii reklamowej i strategii promocji, umożliwia skuteczne reagowanie na zmienne warunki rynkowe.

W przypadku kryzysów, elastyczność strategii dystrybucji oraz strategii produktu staje się kluczowa. Przyjrzenie się strukturze planu marketingowego pod kątem szybkiej adaptacji do nowych warunków może znacznie zmniejszyć negatywne skutki nagłych zmian na rynku. Ważne jest również, aby plan marketingowy uwzględniał różne grupy docelowe i dostosowywał się do ich potrzeb w przypadku zmieniających się warunków.

Wzór planu marketingowego powinien być nie tylko mapą do osiągnięcia sukcesów, ale także skutecznym narzędziem do zarządzania niestabilnością. W praktyce oznacza to, że plan marketingowy powinien być dokumentem dynamicznym, który ewoluuje wraz z sytuacją rynkową. Włączenie w plan marketingowy mechanizmów monitorowania, analizy i reagowania na kryzysy staje się zatem nieodzowne, aby utrzymać stabilność i konkurencyjność swojej firmy w zmiennym środowisku biznesowym.

Przykładowy plan marketingowy

Marketingowcy tworzą skuteczny plan marketingowy

Wiesz już, jak wygląda struktura planu marketingowego. Z powodzeniem możesz więc zacząć tworzyć własny. Początkowo może to być jednostronicowy plan marketingowy. Z czasem zaczniesz go rozbudowywać o kolejne elementy. To, co istotne, to fakt, że powinien on być zgodny z ustaloną strategią marketingową. Jak wyglądają przykładowe działania marketingowe, które możesz wdrożyć w jego ramach? Poniżej opisałem wybrany przykład z naszej agencji marketingowej. Zobacz, jak wygląda skuteczny plan marketingowy, który przyniósł realne efekty.

Przykłady skutecznego planu marketingowego

Plan marketingowy dla klienta

Poniżej przedstawiam Ci case study naszej agencji. Zobacz, jak wygląda dobry plan marketingowy firmy!

 1. Cel: Wprowadzenie firmy na rynek – Wake Up Fitness
 2. Wyzwanie: W jaki sposób stworzyć nową markę na rynku zajętym już przez firmy sieciowe, ogólnopolskie franczyzy i wiele lokalnych siłowni?
 3. Wykorzystane narzędzia/wprowadzone usługi: Facebook Ads, projektowanie graficzne, sesja zdjęciowa, wideomarketing, strona internetowa.
 4. Co zrobiliśmy:
  – identyfikacja wizualna, w tym wyróżniające logo,
  – sesja foto-wideo: dopasowana do identyfikacji i wysokiego poziomu energii sesja zdjęciowa siłowni, oraz nagrania wideo prezentujące oferowane zajęcia czy sprzęt pozwoliły wykorzystać social media do zdecydowanej komunikacji,
  kampanie reklamowe w social media.
 5. Efekt: W dniu premiery sprzedane było już ponad 220 karnetów. W kolejne dni wciąż pojawiali się nowi chętni i od zespołu zarządzającego obiektem otrzymywaliśmy wyjątkowo gorące podziękowania, ponieważ efekt przekroczył dwukrotnie ich oczekiwania.
 6. Wniosek: Skuteczny plan marketingowy pozwolił nam dokładnie zaplanować działania. Wiedzieliśmy, że potrzebuje kampanii w social mediach, ale do tego najpierw trzeba zrealizować materiały zdjęciowe i wideo. Te z kolei wymagały zaplanowania logo i spójnej identyfikacji wizualnej. Krok po kroku dotarliśmy do sukcesu!

Wskazówka dla Ciebie na koniec: zastanów się, czego potrzebujesz, aby zrealizować działania marketingowe. Uwzględnij kolejne kroki w planie marketingowym i rozpisz je w harmonogramie, a następnie przypisz do konkretnych działów i osób.

Zacznij tworzyć swój plan marketingowy. Powodzenia!

Lepsze wyniki marketingu bez zwiększania budżetu.

Pobierz darmowy ebook i dowiedz się, jak dzięki zmianie swojego podejścia do zarządzania marketingiem osiągać lepsze efekty przy tym samym budżecie. Zapoznaj się z najlepszymi praktykami współpracy opartymi na problemach jakie rozwiązaliśmy u klientów.

Pobierając go otrzymasz też newsletter KAMAN. To jedna wskazówka tygodniowo o tym jak poprawić Twój marketing.

Ostatnie najciekawsze artykuły

Marketing internetowy

6 systemów CMS, które musisz znać!

Czas czytania 9 minut Wybór odpowiedniego systemu zarządzania treścią (CMS) może mieć kluczowe znaczenie dla sukcesu Twojej strony internetowej lub aplikacji. Możliwości pod tym względem masz całkiem sporo. Jedne