Cele marketingowe – czym są i jak je wyznaczyć? Poznaj przykładowe cele marketingowe

Czas czytania 6 minut

W każdej strategii marketingowej przychodzi moment, gdy trzeba ustalić cele marketingowe. Nie jest to jednak proste zadanie z uwagi na ich mnogość i złożoność. Wielu właścicieli firm i marketingowców na tym etapie popełnia mnóstwo błędów. W dużej mierze wynikają one z braku precyzji czy złego dobrania wskaźników. Jak zrobić to dobrze? Sprawdź, jak powinno przebiegać ustalanie celów marketingowych.

Czym są cele marketingowe?

Cele marketingowe stanowią kluczowy element strategii marketingowej każdego przedsiębiorstwa. Są to konkretne, mierzalne i czasowo określone punkty, których osiągnięcie jest priorytetem dla działu marketingu w kontekście promocji, budowania marki i generowania sprzedaży. Te cele są ściśle powiązane z ogólnymi celami biznesowymi przedsiębiorstwa i stanowią plan działania, który ma na celu skierowanie wysiłków marketingowych w odpowiednie kierunki.

Cele marketingowe firmy zależą w dużej mierze od miejsca, w którym znajduje się marka. Początkowo częściej wiążą się z budowaniem świadomości, z czasem skupiają się na utrzymaniu dobrego wizerunku czy utrzymania wysokiego wskaźnika lojalizacji klientów. W tym wszystkim nie można jednak zapominać o aspektach sprzedażowych.

Rola celów marketingowych

Cele marketingowe muszą spełniać określone role. Po co właściwie się je wyznacza?

 1. Strategiczne wskazówki – cele marketingowe pomagają określić, jakie kroki należy podjąć, aby zrealizować ogólne cele firmy. Są to swoiste wskazówki strategiczne, które umożliwiają skoncentrowanie działań marketingowych na kluczowych obszarach.
 2. Alokacja zasobów – określenie celów pozwala na efektywną alokację zasobów, zarówno finansowych, jak i ludzkich. Dzięki temu możliwe jest skierowanie środków i wysiłków tam, gdzie są one najbardziej potrzebne i przyniosą największy zwrot.
 3. Monitorowanie postępów – cele stanowią punkty odniesienia do monitorowania postępów. Dział marketingu może regularnie oceniać, czy osiąga zamierzone rezultaty, co umożliwia elastyczne dostosowywanie strategii do potrzeb.
 4. Motywacja zespołu – jasno określone cele stanowią źródło motywacji dla zespołu marketingowego. Każdy pracownik wie, do czego dąży firma, co ułatwia skoncentrowanie się na wspólnym celu.

Rodzaje celów marketingowych

Cele marketingowe można podzielić na dwie główne kategorie: cele strategiczne i cele operacyjne. Czym się różnią?

Strategiczne cele marketingowe

To długoterminowe cele, które mają kluczowe znaczenie dla kierunku i rozwoju firmy w obszarze marketingu. Obejmują one szeroką perspektywę i koncentrują się na osiągnięciu głównych, strategicznych założeń organizacji. Te cele są zazwyczaj związane z ogólną strategią biznesową i stanowią ramę dla bardziej szczegółowych działań marketingowych.

Przykładowe cele marketingowe strategiczne

 • Zwiększenie przychodów – osiągnięcie określonego procentowego wzrostu przychodów w danym okresie.
 • Ekspansja na nowe rynki – identyfikowanie i penetrowanie nowych obszarów geograficznych lub segmentów rynkowych. Umożliwia rozszerzenie zakresu działalności i zwiększenie bazy klientów.
 • Udoskonalenie przewagi konkurencyjnej – zwiększenie konkurencyjności poprzez wyróżnienie się na tle konkurencji m.in. poprzez budowanie unikalnej wartości produktów.
 • Zwiększenie świadomości marki – zwiększenie rozpoznawalności i pozytywnego postrzegania marki wśród grupy docelowej.
 • Wzrost lojalności klientów – zwiększenie wskaźników retencji klientów i budowanie długotrwałych relacji.
Marketingowiec planuje strategiczne cele marketingowe w firmie

Operacyjne cele marketingowe

Cele operacyjne marketingowe to krótkoterminowe cele, które koncentrują się na codziennych działaniach i konkretnych zadaniach realizowanych przez dział marketingu. Obejmują one szczegółowe aspekty planów marketingowych i są ściśle związane z realizacją strategii marketingowej firmy. Cele te mają na celu skoordynowane działania zespołu marketingowego w celu osiągnięcia określonych wyników w krótkim okresie czasu.

Przykładowe cele marketingowe operacyjne

 • Generowanie leadów sprzedażowych – pozyskiwanie potencjalnych klientów i przekształcanie ich w rzeczywistych klientów. Więcej na ten temat, przeczytasz w naszym artykule: Pozyskiwanie leadów sprzedażowych. Sposoby, które działają!
 • Optymalizacja konwersji – zwiększenie efektywności działań marketingowych poprzez maksymalizację liczby konwersji.
 • Zwiększenie ruchu na stronie internetowej – dążenie do zwiększenia liczby odwiedzających stronę internetową, np. landing page.
 • Poprawa wskaźników zaangażowania w mediach społecznościowych – zwiększenie interakcji (polubień, udostępnień, komentarzy) na profilach firmy w mediach społecznościowych.
 • Efektywność kampanii email marketingowych – zwiększenie współczynnika klikalności i konwersji w kampaniach emaili.

Cele marketingowe w modelu SMART

Cele marketingowe w modelu SMART

Model SMART to narzędzie pomagające w formułowaniu jasnych i zrozumiałych celów, które są łatwe do monitorowania i oceny. Co dokładnie je charakteryzuje?

 • Specific (konkretny) – cel powinien być precyzyjnie sformułowany i jednoznacznie określony. Powinien jasno wskazywać, co dokładnie chcesz osiągnąć. Unikaj ogólników i sformułuj cel w sposób konkretny.
 • Measurable (mierzalny) – cel powinien być mierzalny, co oznacza, że można określić konkretne wskaźniki postępu i sukcesu. Ustal konkretne liczby, ilości, procenty czy inne miary, które pozwolą jednoznacznie ocenić realizację celu.
 • Achievable (realistyczny/osiągalny) – cel powinien być realistyczny i osiągalny. Nie powinien być ani zbyt łatwy, ani zbyt trudny do zrealizowania. Osiągalność celu zależy od dostępnych zasobów, umiejętności zespołu oraz aktualnych warunków rynkowych.
 • Relevant (istotny) – cel powinien być istotny w kontekście ogólnych celów biznesowych i strategii organizacji. Musi wpływać pozytywnie na rozwój firmy i być zgodny z jej misją oraz wizją.
 • Time-bound (określony w czasie) – cel powinien być określony w czasie, czyli musi mieć określony termin realizacji. Ustalając czasowe ramy, określasz kiedy cel powinien być osiągnięty, co pomaga w planowaniu działań i monitorowaniu postępów.

Przykładowe cele marketingowe w modelu SMART

Cele marketingowe powinny spełniać określone założenia. Aby można było je uznać za opisane właściwie, musisz zastosować się do każdego z punktów modelu SMART. Jak to wygląda w praktyce? Zobacz to na poniższych przykładach.

ŹLE: Zwiększenie świadomości marki

DOBRZE: Zwiększenie świadomość marki o 20% wśród grupy docelowej poprzez kampanie reklamowe w mediach społecznościowych w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

ŹLE: Powiększenie bazy mailingowej

DOBRZE: Zdobycie 1000 nowych subskrybentów na newsletter w ciągu sześciu miesięcy

ŹLE: Wzrost wejść na stronę internetową

DOBRZE: Wzrost współczynnika CTR o 110% w ciągu 12 miesięcy poprzez regularne działania pozycjonowania

Marketingowiec układa plan marketingowy

Jak mierzyć cele marketingowe?

Mierzenie celów marketingowych jest kluczowym elementem oceny skuteczności działań marketingowych i umożliwia dostosowanie strategii do aktualnych potrzeb. W celu skutecznego pomiaru postępów i osiągnięć, używane są różne wskaźniki (KPI) oraz narzędzia analityczne. Oto kilka sposobów, jak mierzyć cele marketingowe:

 1. Google Analytics i inne narzędzia analityczne – wykorzystaj narzędzia analityczne, takie jak Google Analytics, do śledzenia ruchu na stronie internetowej, konwersji, zachowań użytkowników, źródeł ruchu i innych kluczowych wskaźników. To pomoże zrozumieć, jakie działania marketingowe przynoszą najlepsze rezultaty.
 2. Monitoruj wskaźniki konwersji – monitoruj takie wskaźniki jak liczba zakupów, rejestracji, subskrypcji, czy pobrania plików. To pokaże, jak skutecznie kampanie marketingowe przekładają się na pożądane działania użytkowników.
 3. Oblicz zwrot z inwestycji – ROI, czyli stosunek zysków do poniesionych kosztów reklamowych. To kluczowy wskaźnik, który pozwala ocenić efektywność działań marketingowych z perspektywy finansowej.
 4. Przeglądaj wskaźniki związane z e-mail marketingiem – analizuj m.in. wskaźniki otwieralności, klikalności, i konwersji. To pomoże zrozumieć, jak skutecznie docierasz do swojej bazy subskrybentów.
 5. Obserwuj wskaźniki społecznościowe – monitoruj takie wskaźniki jak liczba polubień, udostępnień, komentarzy oraz zaangażowanie ogólne na platformach społecznościowych. Dzięki temu ocenisz skuteczność kampanii w mediach społecznościowych.
Marketingowiec przy komputerze planuje strategię marketingową

To jedynie ogólne wskazówki. Jeśli chcesz wiedzieć, jak prawidłowo oszacować efektywność prowadzonych działań marketingowych, przeczytaj artykuł: Efektywne kampanie reklamowe – jak mierzyć ich skuteczność?

Kiedy wyznaczać cele w strategii marketingowej?

Trudno mówić o skuteczność strategii marketingowej bez wyznaczonych celów. Zobacz, jednak kiedy szczególnie warto je wyznaczyć.

 1. Wprowadzanie nowego produktu lub usługi– przy wdrażaniu nowej oferty kluczowe jest ustalenie celów marketingowych, które zagwarantują udany start na rynku. Określenie klarownych celów pomoże skierować wysiłki w odpowiednie kierunki i zbudować pozytywny odbiór nowego produktu czy usługi.
 2. Ekspansja nowego rynku – podobnie jak w przypadku nowych ofert, w sytuacji ekspansji na nowe rynki istotne jest ustalenie nowych celów, dostosowanych do szerszego kontekstu. Skuteczne cele pomagają dostosować strategię do specyfiki danego obszaru.
 3. Duże zmiany w konkurencji – jeśli zaobserwujesz znaczące zmiany w strategiach konkurencji, konieczne jest zaktualizowanie lub odświeżanie celów marketingowych. To pozwala utrzymać konkurencyjność i elastycznie reagować na dynamiczne zmiany otoczenia biznesowego.
 4. Zmiany w zachowaniach i preferencjach klientów – dążenie do zgodności z oczekiwaniami klientów wymaga ciągłego dostosowywania celów marketingowych. Warto regularnie analizować trendy rynkowe i zestawiać cele z obserwowanymi zmianami preferencji konsumentów.
 5. Rebranding – jako kompleksowe przedsięwzięcie, wymaga ustalenia nowych celów. Skierowanie wysiłków wokół nowej tożsamości marki i strategicznych kierunków pozwala na skuteczną realizację procesu rebrandingu.

Podsumowanie

Cele marketingowe są fundamentem skutecznej strategii marketingowej. Stanowią one strategiczne wytyczne, pozwalają na efektywną alokację zasobów i służą jako punkty odniesienia do monitorowania postępów. Ich rola w skierowaniu wysiłków marketingowych w odpowiednie kierunki jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu firmy na rynku. Wspólna praca nad realizacją celów marketingowych przyczynia się do wzrostu świadomości marki, zwiększenia sprzedaży i utrzymania lojalności klientów. Pamiętaj jednak, że cele muszą spełniać założenia SMART. Warto także rozróżnić cele strategiczne od operacyjnych.

Przeczytaj też: Ile kosztuje strategia marketingowa?

Lepsze wyniki marketingu bez zwiększania budżetu.

Pobierz darmowy ebook i dowiedz się, jak dzięki zmianie swojego podejścia do zarządzania marketingiem osiągać lepsze efekty przy tym samym budżecie. Zapoznaj się z najlepszymi praktykami współpracy opartymi na problemach jakie rozwiązaliśmy u klientów.

Pobierając go otrzymasz też newsletter KAMAN. To jedna wskazówka tygodniowo o tym jak poprawić Twój marketing.

Ostatnie najciekawsze artykuły

Mężczyzna rysuje na tablicy żarówki jako pomysły w strategii marketingowej
Bez kategorii

Plan marketingowy – przykłady i omówienie realizacji

Czas czytania 4 minut Skuteczny plan marketingowy to sposób na to, by przyciągnąć potencjalnych klientów i dotrzeć do wybranej grupy docelowej. Marketing plan jest przeważnie elementem szerszej strategii. Często

Bez kategorii

Pozyskiwanie leadów sprzedażowych. Sposoby, które działają!

Czas czytania 7 minut Lead generation, czyli proces pozyskiwania potencjalnych klientów, odgrywa kluczową rolę w budowaniu zdolności firmy do identyfikacji, przyciągania i konwertowania zainteresowanych osób w rzeczywistych klientów. Wartościowe

Rezultaty:

Wygenerowane 142 836,50 zł sprzedaży w przeciągu 5 miesięcy współpracy

Ponad 9 – krotny zwrot z inwestycji dla klienta sprzedającego produkty dla dzieci

Wyzwanie:

Duża marka produktów do włosów – dostępna w drogeriach, sklepach stacjonarnych oraz innych sklepach internetowych – chciała wzmocnić sprzedaż produktów przez swój własny sklep. Dodatkowym wyzwaniem było stworzenie lejka sprzedażowego, w którym pokazujemy działania, opinie oraz efekty stosowania produktów. 

Zaproponowaliśmy po kolei:

 • Podział lejka sprzedażowego na różne segmenty odbiorców, w zależności od tego czy znają markę lub czy widzą reklamy produktów pierwszy raz

 • Podział optymalizacji na grafiki przedstawiające różne produkty i na różne zainteresowania oraz dane behawioralne jak zdrowe włosy, serum do włosów, utrata włosów, produkty do włosów itp.

 • Testowanie różnego typu grafik np. przedstawiających działanie produktów oraz ich efekty po określonym czasie stosowania. Dodatkowo wzmocniliśmy to działanie o przejrzystą komunikację i przykuwające oko grafiki

Rezultaty:

Koszt zakupu: 13,79 zł
Ilość zakupów: 759
Łączną wartość zakupów: 80 273,91 zł
ROAS (zwrot z inwestycji) : 7,67

Wyzwanie:

Klientka z wieloletnim doświadczaniem na rynku chciała pozyskać jak najwięcej nowych klientek, na zakup drogiego sprzętu do elektrostymulacji. 

Zaproponowaliśmy po kolei:

Przygotowanie wideo do reklam, nagranie webinaru oraz wykonanie kilkudziesięciu zdjęć

Stworzenie landing page z możliwością zapisania się (zostawienia adresu email) do obejrzenia darmowego webinaru

Przygotowanie kampanii typu Lead Ads, do pozyskiwania kontaktów bezpośrednio w środowisku Facebooka

Utworzenie automatycznej kolejki maili z merytoryczną treścią i możliwością umówienia się na rozmowę przez Calendy

Przygotowanie konta na Calendly z zapisami na 30-minutową rozmowę

Rezultaty:

W ciągu czterech miesięcy uzyskaliśmy 434 leady (adresy e-mail lub numer telefonu).

Co miesiąc wzrost liczby pozyskanych leadów o ok. 30%

Ponad 600 000 wyświetleń reklam na Facebooku i Instagramie.

Rezultaty:

Ponad 600 zakupów o łącznej wartości 312,000 zł, dla sklepu internetowego sprzedającego buty online Zwrot z inwestycji na poziomie 700%

Wyzwanie:

Jak sprawić, żeby okulary przeciwsłoneczne sprzedawały się przez cały rok? Jak dotrzeć do osób, dla których kupno okularów za 1500 złotych jest czymś naturalnym?

Takie wyzwania czekały na nas w przypadku tego klienta.

Zaproponowaliśmy po kolei:

 • Wykorzystanie nagrywanych przez właścicielkę wideo, według naszych wytycznych.
 • Ciągłe rozbudowywanie bazy fanów na Instagramie, poprzez skuteczne kampanie na pozyskanie nowych obserwujących.
 • Kampania delikatnie przepychająca do zakupu w sklepie internetowym.
 • Mocne wykorzystanie wiadomości prywatnych na Instagramie, jako główny kanał sprzedażowy.

Rezultaty:

W trzy miesiące liczba wysyłanych wiadomości prywatnych na IG wzrosła o ok. 40%, a wartość zamówień o ok. 175%.

Pozyskaliśmy ponad 6000 nowych obserwatorek w pięć miesięcy.

Ponad 2 000 000 wyświetleń reklam na Facebook i Instagramie.

Wyzwanie:

W czasie pandemii sklep stacjonarny przeniósł swoją sprzedaż również do sieci. Przypadek jakich wiele. Jak dobre wyniki stacjonarne przełożyć na dobre wyniki online, bez sprzedaży własnych produktów?

Zaproponowaliśmy po kolei:

 • Przygotowanie struktury lejka sprzedażowego, z podziałem na górną część lejka oraz na remarketing

 • Dostosowanie zdjęć do odbiorców i pokazanie czym się zajmuje klient – ma zarówno felgi jak i całe komplety opon, ma asortyment do różnych modeli oraz dodatkowo, że istnieją różne formy finansowania zakupu

 • Opracowaliśmy w social media nowe grupy odbiorców, nowe kreacje reklamowe oraz uruchomiliśmy kampanie, dopasowane do nowych klientów z innego targetu niż dotychczas

Rezultaty:

Pozyskanie ponad 5000 nowych obserwatorów na Instagramie. Koszt pozyskania nie przekroczył 1 zł za osobę.

Wzrost liczby transakcji o ponad 400% patrząc rok do roku. W pół roku z poziomu ok. 75 zamówień miesięcznie doszliśmy do poziomu ponad 380 zamówień miesięcznie.

Sklep stacjonarny notuje rekordowe zyski, gdzie sprzedaje m.in. foteliki samochodowe (również promowane przez nas).

Wyzwanie:

Klient prowadzący usługi samochodowe (renowacja, naprawa, sprzedaż felg) chciał sprzedawać więcej przez swój sklep internetowy, w głównej mierze skupiając się na sprzedaży opon, felg oraz całych zestawów do samochodów. 

Zaproponowaliśmy po kolei:

 • Przygotowanie struktury lejka sprzedażowego, z podziałem na górną część lejka oraz na remarketing

 • Dostosowanie zdjęć do odbiorców i pokazanie czym się zajmuje klient – ma zarówno felgi jak i całe komplety opon, ma asortyment do różnych modeli oraz dodatkowo, że istnieją różne formy finansowania zakupu

 • Opracowaliśmy w social media nowe grupy odbiorców, nowe kreacje reklamowe oraz uruchomiliśmy kampanie, dopasowane do nowych klientów z innego targetu niż dotychczas

Rezultaty:

Budżet: 2,000 euro/ miesięcznie
Ilość zakupów: 103
Łączną wartość zakupów: 86 271,45 euro
ROAS (zwrot z inwestycji) : 17,25

Wyzwanie:

Nasza Klientka posiada markę osobistą i jest już znana w świecie korektorów tekstu. Zgłosiła się do nas, abyśmy pomogli jej wygenerować rekordowy przychód sprzedaży jej flagowego produktu czyli kursu online przygotowującego do zawodu korektora.
Okno sprzedażowe trwało 10 dni i poprzedzone było bezpłatnym webinarem połączonym z warsztatami.

Zaproponowaliśmy po kolei:

 • kampanię zapisów na listę oczekujących, aby ogrzewać grupę odbiorców poprzez kampanię mailingową stworzoną przez klientkę
 • kampanię na zapisy na darmowy webinar, aby jak najwięcej nowych osób dowiedziało się, na czym polega praca korektora
 • kampanię remarketingową do osób z listy oczekujących oraz uczestników webinaru
 • kampanię sprzedażową do tzw. “zimnego ruchu”
  kampanię na obserwujących na Instagramie

Rezultaty:

Klientka oczekiwała minimum powtórzenia wyniku z poprzedniej edycji kursu. Każda wartość powyżej, miała dać klientce dużą satysfakcję z osiągniętego wyniku. Zapowiedzi w postaci kampanii mailingowej do listy oczekujących oraz zapisy na bezpłatny webinar pozwoliły nam stworzyć wartościowe grupy odbiorców, do których powróciliśmy z komunikatami sprzedażowymi, po otwarciu okna sprzedażowego. Dzięki tym działaniom, już pierwszego dnia sprzedaży, klienci złożyli aż 26% wszystkich zamówień! Osoby niezdecydowane, które nie dokonały jeszcze zakupu, a miały wcześniej styczność z marką, ostatniego dnia otrzymały komunikat o ostatniej szansie na zdobycie nowych umiejętności. Końcowy wynik sprzedażowy był niemal DWUKROTNIE wyższy, niż w poprzedniej edycji. To na tyle dobry wynik, że klientka podjęła decyzje o kontynuowaniu współpracy i przygotowaniu kolejnych produktów, które z sukcesem pomożemy jej sprzedać.

Wyzwanie:

Gabriel przychodził do nas z niczym. Miał jedynie rozgrzebany lokal z wizją studia treningu EMS w Rzeszowie. Marketing budowaliśmy więc od zera.

W tej branży klienci wiążą się głównie na umowy – na 12 lub 18 miesięcy. Jak ich pozyskać?

Zaproponowaliśmy po kolei:

 

 • Od początku postawiliśmy na komunikacje bezpośrednią, czyli telefony i wiadomości prywatne
 • Studio do dzisiaj nie posiada swojej strony internetowej, więc opieramy się tylko na działaniach w social mediach
 • Gabriel i Agnieszka, według naszych wytycznych, przygotowali wiele filmów reklamowych jeszcze przed rozpoczęciem działalności studia
 • Skupiliśmy się głównie na kampaniach zasięgowych, gdzie celem było wyświetlenie wideo

Rezultaty:

 • Podpisanych ponad 200 długoterminowych umów (najwięcej na 18 miesięcy)
 • Ponad 3 000 000 wyświetleń reklam na terenie województwa podkarpackiego
Kurs będzie odbywał się w okresie 3 miesięcy, tj. wrzesień-październik-listopad 2023 r. Zjazdy stacjonarne będą odbywać się w: Warszawie*, Krakowie*, Łodzi*
*O dokładnym miejscu i adresie zjazdu poinformujemy uczestników najpóźniej na 14 dni przez terminem
 
Zjazdy stacjonarne odbędą się w następujących terminach*:
 • 16-17.09.2023 oraz 23-23.09.2023
Sobota w godz. 10:00-18:00
Niedziela w godz. 9:00-17:00 
 • 14 i 22.10.2023 r.:
Sobota w godz. 10:00-18:00
Niedziela w godz. 9:00-17:00 
 • 18 i 19.11.2023 r.:
Sobota w godz. 10:00-18:00
Niedziela w godz. 9:00-17:00 
*O dokładnej dacie zjazdu poinformujemy uczestników najpóźniej na 14 dni przez terminem
 • 2.12.2023 r. – zakończenie kursu i wręczenie certyfikatów (offline).
 
Spotkania LIVE w ramach Kursu będą prowadzone według harmonogramu, który zostanie opublikowany w lipcu 2023 roku na Grupie na platformie Facebook.