Cele marketingowe – czym są i jak je wyznaczyć? Poznaj przykładowe cele marketingowe

Czas czytania 6 minut

W każdej strategii marketingowej przychodzi moment, gdy trzeba ustalić cele marketingowe. Nie jest to jednak proste zadanie z uwagi na ich mnogość i złożoność. Wielu właścicieli firm i marketingowców na tym etapie popełnia mnóstwo błędów. W dużej mierze wynikają one z braku precyzji czy złego dobrania wskaźników. Jak zrobić to dobrze? Sprawdź, jak powinno przebiegać ustalanie celów marketingowych.

Czym są cele marketingowe?

Cele marketingowe stanowią kluczowy element strategii marketingowej każdego przedsiębiorstwa. Są to konkretne, mierzalne i czasowo określone punkty, których osiągnięcie jest priorytetem dla działu marketingu w kontekście promocji, budowania marki i generowania sprzedaży. Te cele są ściśle powiązane z ogólnymi celami biznesowymi przedsiębiorstwa i stanowią plan działania, który ma na celu skierowanie wysiłków marketingowych w odpowiednie kierunki.

Cele marketingowe firmy są silnie uwarunkowane jej obecną pozycją na rynku. Na początku, gdy marka dopiero się rozwija, głównym celem często jest budowanie świadomości i zwiększanie rozpoznawalności wśród potencjalnych klientów. To kluczowy etap, gdzie stawia się fundamenty pod przyszłe działania marketingowe. Z czasem, gdy firma zdobywa już pewną pozycję, cele marketingowe mogą ewoluować w stronę utrzymania i wzmocnienia pozytywnego wizerunku marki oraz budowania lojalności klientów.

Jednakże nie można zapominać o aspektach sprzedażowych, które są fundamentalne dla każdej firmy. Marketing musi efektywnie wspierać proces sprzedaży, generując leady, konwertując je na klientów oraz wspierając sprzedaż istniejących produktów lub usług. Integracja celów budowania wizerunku z celami sprzedażowymi jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu na rynku.

Podejmowanie decyzji strategicznych w obszarze marketingu wymaga zrozumienia specyfiki rynku, potrzeb klientów oraz odpowiedniej analizy danych. Dzięki temu firma może dostosować swoje działania do aktualnych warunków rynkowych i skutecznie osiągnąć swoje cele marketingowe.

Jakie są główne cele marketingowe?

Główne cele marketingowe obejmują szeroki zakres działań mających na celu promowanie i rozwój firmy. Do najważniejszych celów marketingowych należą:

 1. Zwiększenie świadomości marki: Poprzez różnorodne działania marketingowe firma stara się zwiększyć rozpoznawalność swojej marki wśród grupy docelowej.
 2. Generowanie leadów: Marketing ma na celu pozyskiwanie potencjalnych klientów zainteresowanych produktem lub usługą, którzy mogą stać się klientami w przyszłości.
 3. Zwiększenie sprzedaży: Kluczowym celem marketingu jest generowanie sprzedaży poprzez skuteczne działania promocyjne i marketingowe.
 4. Budowanie lojalności klientów: Marketing jest również odpowiedzialny za utrzymanie lojalności klientów poprzez tworzenie pozytywnego doświadczenia związanego z marką.

Rola celów marketingowych

Cele marketingowe muszą spełniać określone role. Po co właściwie się je wyznacza?

 1. Strategiczne wskazówki – cele marketingowe pomagają określić, jakie kroki należy podjąć, aby zrealizować ogólne cele firmy. Są to swoiste wskazówki strategiczne, które umożliwiają skoncentrowanie działań marketingowych na kluczowych obszarach.
 2. Alokacja zasobów – określenie celów pozwala na efektywną alokację zasobów, zarówno finansowych, jak i ludzkich. Dzięki temu możliwe jest skierowanie środków i wysiłków tam, gdzie są one najbardziej potrzebne i przyniosą największy zwrot.
 3. Monitorowanie postępów – cele stanowią punkty odniesienia do monitorowania postępów. Dział marketingu może regularnie oceniać, czy osiąga zamierzone rezultaty, co umożliwia elastyczne dostosowywanie strategii do potrzeb.
 4. Motywacja zespołu – jasno określone cele stanowią źródło motywacji dla zespołu marketingowego. Każdy pracownik wie, do czego dąży firma, co ułatwia skoncentrowanie się na wspólnym celu.

Rodzaje celów marketingowych

Cele marketingowe można podzielić na dwie główne kategorie: cele strategiczne i cele operacyjne. Czym się różnią?

Strategiczne cele marketingowe

To długoterminowe cele, które mają kluczowe znaczenie dla kierunku i rozwoju firmy w obszarze marketingu. Obejmują one szeroką perspektywę i koncentrują się na osiągnięciu głównych, strategicznych założeń organizacji. Te cele są zazwyczaj związane z ogólną strategią biznesową i stanowią ramę dla bardziej szczegółowych działań marketingowych.

Przykładowe cele marketingowe strategiczne

 • Zwiększenie przychodów – osiągnięcie określonego procentowego wzrostu przychodów w danym okresie.
 • Ekspansja na nowe rynki – identyfikowanie i penetrowanie nowych obszarów geograficznych lub segmentów rynkowych. Umożliwia rozszerzenie zakresu działalności i zwiększenie bazy klientów.
 • Udoskonalenie przewagi konkurencyjnej – zwiększenie konkurencyjności poprzez wyróżnienie się na tle konkurencji m.in. poprzez budowanie unikalnej wartości produktów.
 • Zwiększenie świadomości marki – zwiększenie rozpoznawalności i pozytywnego postrzegania marki wśród grupy docelowej.
 • Wzrost lojalności klientów – zwiększenie wskaźników retencji klientów i budowanie długotrwałych relacji.
Marketingowiec planuje strategiczne cele marketingowe w firmie

Operacyjne cele marketingowe

Cele operacyjne marketingowe to krótkoterminowe cele, które koncentrują się na codziennych działaniach i konkretnych zadaniach realizowanych przez dział marketingu. Obejmują one szczegółowe aspekty planów marketingowych i są ściśle związane z realizacją strategii marketingowej firmy. Cele te mają na celu skoordynowane działania zespołu marketingowego w celu osiągnięcia określonych wyników w krótkim okresie czasu.

Przykładowe cele marketingowe operacyjne

 • Generowanie leadów sprzedażowych – pozyskiwanie potencjalnych klientów i przekształcanie ich w rzeczywistych klientów. Więcej na ten temat, przeczytasz w naszym artykule: Pozyskiwanie leadów sprzedażowych. Sposoby, które działają!
 • Optymalizacja konwersji – zwiększenie efektywności działań marketingowych poprzez maksymalizację liczby konwersji.
 • Zwiększenie ruchu na stronie internetowej – dążenie do zwiększenia liczby odwiedzających stronę internetową, np. landing page.
 • Poprawa wskaźników zaangażowania w mediach społecznościowych – zwiększenie interakcji (polubień, udostępnień, komentarzy) na profilach firmy w mediach społecznościowych.
 • Efektywność kampanii email marketingowych – zwiększenie współczynnika klikalności i konwersji w kampaniach emaili.

Cele marketingowe w modelu SMART

Cele marketingowe w modelu SMART

Model SMART to narzędzie pomagające w formułowaniu jasnych i zrozumiałych celów, które są łatwe do monitorowania i oceny. Co dokładnie je charakteryzuje?

 • Specific (konkretny) – cel powinien być precyzyjnie sformułowany i jednoznacznie określony. Powinien jasno wskazywać, co dokładnie chcesz osiągnąć. Unikaj ogólników i sformułuj cel w sposób konkretny.
 • Measurable (mierzalny) – cel powinien być mierzalny, co oznacza, że można określić konkretne wskaźniki postępu i sukcesu. Ustal konkretne liczby, ilości, procenty czy inne miary, które pozwolą jednoznacznie ocenić realizację celu.
 • Achievable (realistyczny/osiągalny) – cel powinien być realistyczny i osiągalny. Nie powinien być ani zbyt łatwy, ani zbyt trudny do zrealizowania. Osiągalność celu zależy od dostępnych zasobów, umiejętności zespołu oraz aktualnych warunków rynkowych.
 • Relevant (istotny) – cel powinien być istotny w kontekście ogólnych celów biznesowych i strategii organizacji. Musi wpływać pozytywnie na rozwój firmy i być zgodny z jej misją oraz wizją.
 • Time-bound (określony w czasie) – cel powinien być określony w czasie, czyli musi mieć określony termin realizacji. Ustalając czasowe ramy, określasz kiedy cel powinien być osiągnięty, co pomaga w planowaniu działań i monitorowaniu postępów.

Przykładowe cele marketingowe w modelu SMART

Cele marketingowe firmy powinny spełniać określone założenia. Aby można było je uznać za opisane właściwie, musisz zastosować się do każdego z punktów modelu SMART. Jak to wygląda w praktyce? Zobacz to na poniższych przykładach.

ŹLE: Zwiększenie świadomości marki

DOBRZE: Zwiększenie świadomość marki o 20% wśród grupy docelowej poprzez kampanie reklamowe w mediach społecznościowych w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

ŹLE: Powiększenie bazy mailingowej

DOBRZE: Zdobycie 1000 nowych subskrybentów na newsletter w ciągu sześciu miesięcy

ŹLE: Wzrost wejść na stronę internetową

DOBRZE: Wzrost współczynnika CTR o 110% w ciągu 12 miesięcy poprzez regularne działania pozycjonowania

Marketingowiec układa plan marketingowy

Jak mierzyć cele marketingowe?

Mierzenie celów marketingowych jest kluczowym elementem oceny skuteczności działań marketingowych i umożliwia dostosowanie strategii do aktualnych potrzeb. W celu skutecznego pomiaru postępów i osiągnięć, używane są różne wskaźniki (KPI) oraz narzędzia analityczne. Oto kilka sposobów, jak mierzyć cele marketingowe:

 1. Google Analytics i inne narzędzia analityczne – wykorzystaj narzędzia analityczne, takie jak Google Analytics, do śledzenia ruchu na stronie internetowej, konwersji, zachowań użytkowników, źródeł ruchu i innych kluczowych wskaźników. To pomoże zrozumieć, jakie działania marketingowe przynoszą najlepsze rezultaty.
 2. Monitoruj wskaźniki konwersji – monitoruj takie wskaźniki jak liczba zakupów, rejestracji, subskrypcji, czy pobrania plików. To pokaże, jak skutecznie kampanie marketingowe przekładają się na pożądane działania użytkowników.
 3. Oblicz zwrot z inwestycji – ROI, czyli stosunek zysków do poniesionych kosztów reklamowych. To kluczowy wskaźnik, który pozwala ocenić efektywność działań marketingowych z perspektywy finansowej.
 4. Przeglądaj wskaźniki związane z e-mail marketingiem – analizuj m.in. wskaźniki otwieralności, klikalności, i konwersji. To pomoże zrozumieć, jak skutecznie docierasz do swojej bazy subskrybentów.
 5. Obserwuj wskaźniki społecznościowe – monitoruj takie wskaźniki jak liczba polubień, udostępnień, komentarzy oraz zaangażowanie ogólne na platformach społecznościowych. Dzięki temu ocenisz skuteczność kampanii w mediach społecznościowych.
Marketingowiec przy komputerze planuje strategię marketingową

To jedynie ogólne wskazówki. Jeśli chcesz wiedzieć, jak prawidłowo oszacować efektywność prowadzonych działań marketingowych, przeczytaj artykuł: Efektywne kampanie reklamowe – jak mierzyć ich skuteczność?

Kiedy wyznaczać cele w strategii marketingowej?

Trudno mówić o skuteczność strategii marketingowej bez wyznaczonych celów. Zobacz, jednak kiedy szczególnie warto je wyznaczyć.

 1. Wprowadzanie nowego produktu lub usługi– przy wdrażaniu nowej oferty kluczowe jest ustalenie celów marketingowych, które zagwarantują udany start na rynku. Określenie klarownych celów pomoże skierować wysiłki w odpowiednie kierunki i zbudować pozytywny odbiór nowego produktu czy usługi.
 2. Ekspansja nowego rynku – podobnie jak w przypadku nowych ofert, w sytuacji ekspansji na nowe rynki istotne jest ustalenie nowych celów, dostosowanych do szerszego kontekstu. Skuteczne cele pomagają dostosować strategię do specyfiki danego obszaru.
 3. Duże zmiany w konkurencji – jeśli zaobserwujesz znaczące zmiany w strategiach konkurencji, konieczne jest zaktualizowanie lub odświeżanie celów marketingowych. To pozwala utrzymać konkurencyjność i elastycznie reagować na dynamiczne zmiany otoczenia biznesowego.
 4. Zmiany w zachowaniach i preferencjach klientów – dążenie do zgodności z oczekiwaniami klientów wymaga ciągłego dostosowywania celów marketingowych. Warto regularnie analizować trendy rynkowe i zestawiać cele z obserwowanymi zmianami preferencji konsumentów.
 5. Rebranding – jako kompleksowe przedsięwzięcie, wymaga ustalenia nowych celów. Skierowanie wysiłków wokół nowej tożsamości marki i strategicznych kierunków pozwala na skuteczną realizację procesu rebrandingu.

Podsumowanie

Cele marketingowe firmy stanowią fundament skutecznej strategii, definiując klarowne wytyczne dla całej działalności marketingowej. Są niezbędne do efektywnej alokacji zasobów i służą jako punkty odniesienia do monitorowania postępów i sukcesów. Ich kluczowa rola polega na precyzyjnym skierowaniu wysiłków marketingowych w odpowiednie kierunki, co jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu na konkurencyjnym rynku.

Wspólna praca nad realizacją celów marketingowych przyczynia się do wzrostu świadomości marki, zwiększenia sprzedaży oraz budowania trwałych relacji z klientami. Ważne jest, aby cele były SMART, czyli konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i czasowo określone, co ułatwia ich skuteczną realizację. Ponadto, rozróżnienie celów strategicznych, które obejmują długofalowe cele rozwoju firmy, od celów operacyjnych, które dotyczą bardziej krótkoterminowych działań marketingowych, pomaga w skutecznym zarządzaniu strategicznym i operacyjnym.

Przeczytaj też: Ile kosztuje strategia marketingowa?

Lepsze wyniki marketingu bez zwiększania budżetu.

Pobierz darmowy ebook i dowiedz się, jak dzięki zmianie swojego podejścia do zarządzania marketingiem osiągać lepsze efekty przy tym samym budżecie. Zapoznaj się z najlepszymi praktykami współpracy opartymi na problemach jakie rozwiązaliśmy u klientów.

Pobierając go otrzymasz też newsletter KAMAN. To jedna wskazówka tygodniowo o tym jak poprawić Twój marketing.

Ostatnie najciekawsze artykuły

współczynnik konwersji
Marketing internetowy

Jak podnieść współczynnik konwersji w Twojej firmie?

Czas czytania 8 minut Wysoki współczynnik konwersji to cel każdego e-commercu. W końcu, gry prowadzisz biznes online, zależy Ci przede wszystkim, na jak największej sprzedaży Twoich produktów lub usług.

Allegro Ads
Bez kategorii

Kampania Allegro Ads – jak ją prowadzić, aby zarobić?

Czas czytania 7 minut Allegro stanowi jedno z najważniejszych miejsc, gdzie sprzedawcy mogą dotrzeć do milionów potencjalnych klientów. Jednak sam fakt posiadania konta na tej popularnej platformie nie gwarantuje