Odzyskaj przepalany budżet zlecając audyt marketingu

Kiedy warto zlecić audyt marketingu? Jakie korzyści może przynieść Twojej firmie? Na te i inne pytania odpowiem, byś mógł ocenić, czy jest to usługa optymalna dla Twojej firmy.
Czas czytania 8 minut

Audyt marketingowy to specjalna usługa, której celem jest weryfikacja skuteczności wszystkich dotychczas prowadzonych działań marketingowych konkretnej firmy. Wielu przedsiębiorców wciąż jednak pomija ją, gdyż ocenę swojego marketingu dokonują wyłącznie na podstawie efektów sprzedażowych.

Analiza marketingowa powinna być priorytetem dla każdego przedsiębiorcy, który chciałby, aby jego biznes odnosił jeszcze większe sukcesy niż dotychczas. Przygotowałem dla Ciebie poradnik na temat korzyści wynikających z przeprowadzenia audytu marketingowego. Przeanalizujmy dlaczego warto zlecić audyt profesjonalistom i co taka analiza powinna zawierać.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co to jest audyt marketingu i na czym polega?
 • Jakie korzyści przynosi audyt marketingu?
 • Jakie elementy powinien zawierać audyt marketingu w social mediach?

Co to jest audyt marketingu?

Audyt marketingowy to nic innego jak analiza aktualnej sytuacji firmy pod względem prowadzonych przez nią działań w zakresie marketingu oraz określenie, jak zrealizować cele strategiczne. Obejmuje cele, założenia, strategie i zasady działania organizacji ujęte zarówno w kontekście wewnętrznym, jak i otoczenia firmy. Ponadto pozwala wskazać, jak skuteczniej docierać do grup odbiorców.

Wykonuje się go po to, żeby zidentyfikować wszelkie problemy lub obszary, które wymagają poprawy i znaleźć najlepsze kierunki dalszych działań. Ale również aby przekonać się, które prowadzone działania są na tyle efektywne, że warto nadal je wdrażać i rozwijać zwiększając inwestycję w nie.

Audyt marketingowy to świetny sposób na ocenę tego, jak działa Twój obecny plan marketingowy. Spojrzeć na obszary, które można poprawić i wygenerować więcej leadów sprzedażowych.

Innymi słowy, głównym celem audytu jest zlokalizowanie braków, słabych i mocnych stron z zakresu marketingu.

Marketingowiec przeprowadza audyt marketingu w firmie

Oczywiście większość przedsiębiorców samodzielnie dokonuje takich analiz w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednakże nie są one na tyle zaawansowane i profesjonalne, by mogły przynieść wymierny skutek.

Warto więc dla lepszych rezultatów wykorzystać pomoc specjalistów. Duże znaczenie ma tu także tzw. “spojrzenie świeżym okiem” osoby, która zajmuje się marketingiem zawodowo i nie jest związana z wewnętrznymi strukturami firmy.

Daje to lepsze poczucie kontroli dla potrzeb marketingowych przedsiębiorstwa. Dzięki temu zyskujemy rzetelny obraz sytuacji i nie patrzymy w sposób subiektywny.

Zewnętrzny marketer jest w stanie wychwycić błędy lub luki, które zazwyczaj przeoczają przedsiębiorcy bądź ich pracownicy. Taki audyt i odpowiednia strategia marketingu z pewnością przyniosą korzyści dla przedsiębiorstwa.

Na co zwrócić uwagę wybierając firmę oferującą audyt marketingu?

Niestety często zdarza się, że audyty przygotowywane przez niektóre firmy mają na celu sprzedać dodatkowe usługi. Audyt stanowi wtedy narzędzie mające przynieść korzyści agencji zamiast firmie go zlecającej. Wówczas audyt jest nierzetelny, gdyż nie spełnia podstawowych założeń, a celem nie jest poprawa funkcjonowania firmy, lecz sprzedanie jej oferty agencji audytującej.

Załóżmy, że prowadzisz swój marketing już od jakiegoś czasu i dostrzegasz efektywność sprzedaży w Internecie, ale uznajesz, że zlecisz osobie z zewnątrz przeprowadzenie audytu. Wówczas wybierasz daną firmę zajmującą się marketingiem, która przeprowadza dla Ciebie audyt. Co się okazuje? Z tego audytu zwykle wynika wniosek, że dana agencja zrobi marketing lepiej niż Ty sam dotychczas. W takiej sytuacji trudno będzie Ci ocenić, czy ich podejście jest tym właściwym skoro Twoje dotychczasowe działania miały potencjał i przynosiły efekty. Nie masz też pewności, czy zaproponowane rozwiązania, które są kompletnie inne od dotychczasowych i pewnie też zdecydowanie kosztowniejsze będą na pewno warte ich podjęcia.

To jest pewna wada audytów i ryzyko, które wiąże się z tym, że jeżeli strona audytująca ma duży nacisk na sprzedaż swojego rozwiązania, może się okazać, że audyt będzie nieodpowiednio dopasowany do aktualnych potrzeb firmy. Wówczas taki audyt niekoniecznie pomoże Ci osiągnąć cele marketingowe i biznesowe. Warto więc szukać takich firm marketingowych, które pomogą Ci efektywnie wykorzystać te zasoby, którymi już dysponujesz, ale też wyeliminować ewentualne błędy.

Warto wiedzieć, do kogo się zgłaszasz i czy konkretna agencja nie będzie próbowała desperacko wykorzystać przeprowadzonego audytu do sprzedania Ci usług dodatkowych w postaci prowadzenia regularnych działań marketingowych, aby wdrażać wnioski, które zaprezentowano na poczet audytu.

Często też się zdarza, że początkujące agencje marketingowe oferują darmowe lub tanie audyty, aby pozyskać nowych stałych klientów. W takich sytuacjach można wątpić w jakość audytu, gdyż niekoniecznie jego celem będzie poprawa Twojego marketingu, a raczej próba pozyskania Cię jako klienta. 

Kiedy audyt jest drogi, to jest szansa, że jest produktem oferty agencji i jest traktowany jako wartość jednorazowa, nawet jeśli nie skorzystasz z dodatkowych usług po jego przeprowadzeniu.

Schemat audytu marketingu

Dlaczego warto zlecić audyt marketingu i analizę otoczenia firmy?

Jakie korzyści może dać Ci audyt marketingowy? Przede wszystkim, jeżeli masz pracowników ds. marketingu, wykonujesz go samodzielnie bądź zlecasz agencji, to zewnętrzny audytor może ocenić sytuację Twojej firmy z bardziej obiektywnego punktu widzenia i z perspektywy celów, które chcesz osiągać.

Często bowiem się zdarza, że wdrażając marketing w firmach, przedsiębiorcy zbyt długo podążają wyznaczoną ścieżką i przywdziewają tzw. “klapki na oczy”. Często zauważam nawiązując współpracę z nowymi klientami, że kilka lat wstecz podjęli pewne decyzje i działania marketingowe i mimo że na początku one dobrze działały i były słuszne, to w miarę upływu czasu okazują się już nie być najskuteczniejsze. Wtedy konsekwencją może być marnowanie budżetu na nieefektywne kampanie lub brak nowych rozwiązań, które pozwalałyby go lepiej wykorzystać. Na przykład niektórzy skupiają się wyłącznie na Google Ads pomijając kampanie reklamowe w mediach społecznościowych, czy też wciąż bazują na grafikach stockowych zamiast bardziej unikatowych.

Marketing się prężnie rozwija. Warto więc pamiętać, że rozwiązania, które były skuteczne jeszcze niedawno, dziś są już przeżytkiem, na który nie warto wydawać pieniędzy i poświęcać czasu. Audyt pozwala to rzetelnie ocenić i wskazać kwestie, które już są nieskuteczne oraz rozwiązania ulepszające, a także wskazać gdzie jest niewykorzystany potencjał firmowy.

Case study

Jeden z uczestników moich indywidualnych konsultacji wskazywał, że wydaje mu się że jego działania marketingowe są niezbyt wiarygodne dla odbiorców. Wykorzystywał efektowne grafiki i animacje, które miały sprzedawać produkt, jakim jest oprogramowanie. Wszystko było poprawne wizualnie, estetyczne. Natomiast narzekali, że problemem było to, że bardzo długo zajmuje im przekonanie odbiorców do swojej oferty i pozyskanie ich zainteresowania. Okazało się, że nie prezentowali oni swojego doświadczenia, przez co ich oferta wydawała się niezbyt rzetelna. Otrzymali więc ode mnie jako audytora konkretne wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób nagrać materiały, w których podkreślą swoją eksperckość, zaangażowanie i kompetencje sprawiając, że produkt, który oferują zaprezentuje się jako  wartościowy. W tym przypadku miały to być nagrania wideo, w których sam Prezes opowiada o powstawaniu ich narzędzia.

Samodzielne przeprowadzanie analityki kampanii reklamowych, profili mediów społecznościowych oraz strony internetowej często nie daje rzetelnych rezultatów. Rozwiązaniem jest audyt marketingowy, który wskaże jak wdrożyć działania marketingowe, aby osiągnąć wyznaczone cele.

My Polacy często mamy tendencję do motywowania się stratą. Wskazuje się, że zaledwie 10% z nas motywuje się sukcesami, a nie stratami. Czyli np. nie idziemy na siłownię żeby dobrze wyglądać lecz żeby nie być grubi. Jak to się odnosi do kwestii audytu? Otóż korzystać z audytów, szkoleń, konsultacji warto przede wszystkim wtedy, kiedy nie musisz ich robić. Wówczas masz na to środki, możesz utwierdzić się w tym, co już robisz dobrze w swoim marketingu i jeszcze lepiej to wykorzystywać, ale masz też czas na zareagowanie i wprowadzenie zmian polepszających sytuację. Jeżeli nastawisz się na rozwój i będziesz się motywować sukcesami, to dużo bardziej skorzystasz na audytach.

Marketingowiec analizuje wykresy podczas audytu marketingu

Skuteczny audyt marketingu jest:

Kompleksowy

Audyt powinien podchodzić całościowo do wszystkich obszarów marketingu, a nie tylko tych, w których problemy lub walory są  już dostrzegane. Audyt kompleksowy to najlepszy sposób na odkrycie szans rozwojowych i strategicznych, ale ma też znaczący potencjał  wskazać niedostrzegane  wcześniej obszary działania w zakresie marketingu internetowego.

Regularny

Niektórzy przedsiębiorcy przeprowadzają audyt tylko wtedy, gdy nie dostrzegają efektów swoich dotychczasowych działań marketingowych. Jednak warto pamiętać, że celem audytu nie jest wyłącznie wychwycenie błędów lub luk, ale również wskazanie nowych możliwości, które pozwolą osiągać cele marketingowe i biznesowe.

Dlatego tak istotne jest podejście prewencyjne i przeprowadzanie regularnych audytów, aby badać systematycznie skuteczność wprowadzanych zmian w strategii marketingowej. Wykonywanie okresowych audytów marketingowych umożliwia Twojemu zespołowi wczesne wykrywanie problemów i ich rozwiązywanie.

Niezależny

Aby uzyskać obiektywny obraz sytuacji, warto zlecić audyt marketingu osobie z zewnątrz firmy.

Audyt marketingu i jego kluczowe elementy

Audyt marketingu ma służyć ocenie i analizie czynników, które stanowią o potencjale późniejszych działań marketingowych. Przypomina nieco analizę SWOT, ponieważ daje pogląd na silne i słabe strony działań marketingowych prowadzonych przez przedsiębiorstwo oraz pozwala zidentyfikować szanse i zagrożenia związane z jej aktualną sytuacją w tym zakresie.

Skuteczny audyt marketingu ma więc zawierać pewne kluczowe elementy, które poddawane są wnikliwej analizie w odniesieniu do konkretnej firmy. 

Jakie elementy może zawierać audyt marketingu?

 • Źródła ruchu na stronie internetowej oraz profilach mediów społecznościowych
 • Analiza targetowania reklam sponsorowanych
 • Konwersja leadów
 • Analiza otoczenia firmy – określenie grupy docelowej, analiza działań konkurencji itd.
 • Analiza dotychczasowej strategii marketingowej i efektywności jej wdrażania
 • Audyt systemów marketingowych – monitoring i analiza miarodajnych wskaźników wskazujących na efektywność poszczególnych rozwiązań (w tym wychwycenie dotychczasowych błędów i luk),
 • Analiza SWOT
 • Kreacja wizualna reklam sponsorowanych i innych publikacji w mediach społecznościowych
 • Wnioski – podsumowanie całego audytu marketingowego. Zawiera wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób można usprawnić funkcjonowanie firmy. I co zrobić, aby nasza kampania marketingowa była jeszcze skuteczniejsza.
Przedsiębiorca czyta na tablecie wnioski z audytu marketingu

Ponadto audyt marketingowy zawiera analizę:

 • ścieżki zakupowej klienta
 • profili w social media
 • działań marketingowych w Internecie
 • kampanii reklamowych w Manager Reklam na Facebooku
 • wydajności budżetu na reklamy sponsorowane
 • wizerunku marki w Sieci
 • kanałów marketingowych
 • modelu komunikacji marki
 • strategii marketingowej
 • pozycjonowania (SEO)

Kiedy warto przeprowadzić audyt marketingu

Audyt marketingu, gdy jest dobrze

Większości przedsiębiorcom odnoszącym sukcesy biznesowe nie przychodzi do głowy, że potrzebują audytu marketingowego. Bo przecież dobrze sobie radzą, zyski rosną, a więc dotychczasowy marketing pewnie odpowiednio działa. Czy nie warto by było jednak wiedzieć, co sprawia, że biznes dobrze prosperuje, aby móc jeszcze intensywniej wykorzystać ten potencjał i odnieść większy sukces niż dotychczas?

Audyt marketingowy odpowie na to i inne pytania. Ale także pozwoli bardziej świadomie podejść do biznesu, dzięki czemu potem można uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i kryzysów. Ponadto profesjonalna analiza marketingowa pozwala odnaleźć nowe drogi działań i rozwiązania, które do tej pory nie były wdrażane. A pozwolą zwiększyć skalę sukcesów biznesowych.

Audyt marketingowy, gdy jest źle

Bardzo często przychodzą do mnie zapytania o audyty, z których jasno można wywnioskować, że biznes jest w fatalnej sytuacji. Wówczas pojawia się myśl o skorzystaniu z ostatniej deski ratunku, czyli dokonania zmian w marketingu. Zwykle takie podejście się pojawia, gdy strona marketingowa  jest mocno zaniedbana, a biznes jest już na skraju wypłacalności.

Gdy brakuje już środków, gdy jest naprawdę źle, przedsiębiorcy decydują się na zlecanie audytu. Oczywiście warto wcześniej o tym pomyśleć. Jeszcze zanim dojdzie do kryzysowej sytuacji, co pozwoliłoby na przestawienie biznesu na inne tory i uniknięcie problemów.

Audyt daje mnóstwo przydatnych informacji, które mogą znacząco zwiększyć skuteczność marketingu. Warto więc go wykorzystać, na każdym etapie rozwoju firmy.

Podsumowując

Profesjonalna analiza działań marketingowych realizowanych przez firmę pozwala na określenie silnych i słabych stron całej strategii marketingowej. Audytor przedstawi firmie szereg rekomendacji odnośnie wprowadzenia zmian, które wpłyną na zwiększenie efektywności w zakresie wdrażanego marketingu firmy. W dzisiejszych czasach analiza marketingu powinna być dla każdej firmy chcącej odnieść sukces absolutnym priorytetem.

Dobrze wykonany audyt marketingowy pozwala spojrzeć na przedsiębiorstwo oczami naszych klientów: poznać ich oczekiwania oraz potrzeby. Daje możliwość poznania działającej w naszej branży konkurencji oraz podejmowanych przez nią praktyk marketingowych i sprzedażowych. Niewątpliwym walorem jest również możliwość szybkiej informacji o występujących na rynkach trendach czy też zmianach.

Pamiętaj, że kiedy pytasz specjalistów o ich profesjonalną opinię, to oszczędzasz od roku do pięciu szukania danego rozwiązania samodzielnie.

Wiedza w pigułce

Co to jest audyt marketingowy?

Audyt marketingowy to kompleksowa analiza aktualnej sytuacji firmy i realizowanej przez nią strategii marketingowej. Z założenia powinien obejmować wszystkie istotne czynniki wpływu, ale też być przeprowadzany systematycznie. Obejmuje cele, strategie i zasady organizacji w celu zidentyfikowania wszelkich problemów. Ale też obszarów z potencjałem i zarekomendowania sposobu działania, który najlepiej odpowiada potrzebom firmy.

Audyt marketingowy i techniczny strony internetowej

Audyt strony internetowej to dość obszerne pojęcie mogące się sprowadzać do kompleksowego zbadania jej pod kątem efektywności marketingowej oraz technicznej. Każda strona internetowa wymaga odpowiedniej optymalizacji. Dlatego naturalnym cyklem tworzenia każdej strony internetowej jest najpierw jej stworzenie, następnie zrobienie audytu i jej optymalizacja.

Potrzebujesz profesjonalnego audytu marketingowego dla swojej firmy bądź wsparcia przy wdrażaniu konkretnych rozwiązań? Zapraszam do kontaktu – umów się na indywidualne konsultacje, a chętnie pomogę Ci rozwinąć marketing Twojej działalności.

Lepsze wyniki marketingu bez zwiększania budżetu.

Pobierz darmowy ebook i dowiedz się, jak dzięki zmianie swojego podejścia do zarządzania marketingiem osiągać lepsze efekty przy tym samym budżecie. Zapoznaj się z najlepszymi praktykami współpracy opartymi na problemach jakie rozwiązaliśmy u klientów.

Pobierając go otrzymasz też newsletter KAMAN. To jedna wskazówka tygodniowo o tym jak poprawić Twój marketing.

Ostatnie najciekawsze artykuły

Mężczyzna rysuje na tablicy żarówki jako pomysły w strategii marketingowej
Bez kategorii

Plan marketingowy – przykłady i omówienie realizacji

Czas czytania 4 minut Skuteczny plan marketingowy to sposób na to, by przyciągnąć potencjalnych klientów i dotrzeć do wybranej grupy docelowej. Marketing plan jest przeważnie elementem szerszej strategii. Często

Rezultaty:

Wygenerowane 142 836,50 zł sprzedaży w przeciągu 5 miesięcy współpracy

Ponad 9 – krotny zwrot z inwestycji dla klienta sprzedającego produkty dla dzieci

Wyzwanie:

Duża marka produktów do włosów – dostępna w drogeriach, sklepach stacjonarnych oraz innych sklepach internetowych – chciała wzmocnić sprzedaż produktów przez swój własny sklep. Dodatkowym wyzwaniem było stworzenie lejka sprzedażowego, w którym pokazujemy działania, opinie oraz efekty stosowania produktów. 

Zaproponowaliśmy po kolei:

 • Podział lejka sprzedażowego na różne segmenty odbiorców, w zależności od tego czy znają markę lub czy widzą reklamy produktów pierwszy raz

 • Podział optymalizacji na grafiki przedstawiające różne produkty i na różne zainteresowania oraz dane behawioralne jak zdrowe włosy, serum do włosów, utrata włosów, produkty do włosów itp.

 • Testowanie różnego typu grafik np. przedstawiających działanie produktów oraz ich efekty po określonym czasie stosowania. Dodatkowo wzmocniliśmy to działanie o przejrzystą komunikację i przykuwające oko grafiki

Rezultaty:

Koszt zakupu: 13,79 zł
Ilość zakupów: 759
Łączną wartość zakupów: 80 273,91 zł
ROAS (zwrot z inwestycji) : 7,67

Wyzwanie:

Klientka z wieloletnim doświadczaniem na rynku chciała pozyskać jak najwięcej nowych klientek, na zakup drogiego sprzętu do elektrostymulacji. 

Zaproponowaliśmy po kolei:

Przygotowanie wideo do reklam, nagranie webinaru oraz wykonanie kilkudziesięciu zdjęć

Stworzenie landing page z możliwością zapisania się (zostawienia adresu email) do obejrzenia darmowego webinaru

Przygotowanie kampanii typu Lead Ads, do pozyskiwania kontaktów bezpośrednio w środowisku Facebooka

Utworzenie automatycznej kolejki maili z merytoryczną treścią i możliwością umówienia się na rozmowę przez Calendy

Przygotowanie konta na Calendly z zapisami na 30-minutową rozmowę

Rezultaty:

W ciągu czterech miesięcy uzyskaliśmy 434 leady (adresy e-mail lub numer telefonu).

Co miesiąc wzrost liczby pozyskanych leadów o ok. 30%

Ponad 600 000 wyświetleń reklam na Facebooku i Instagramie.

Rezultaty:

Ponad 600 zakupów o łącznej wartości 312,000 zł, dla sklepu internetowego sprzedającego buty online Zwrot z inwestycji na poziomie 700%

Wyzwanie:

Jak sprawić, żeby okulary przeciwsłoneczne sprzedawały się przez cały rok? Jak dotrzeć do osób, dla których kupno okularów za 1500 złotych jest czymś naturalnym?

Takie wyzwania czekały na nas w przypadku tego klienta.

Zaproponowaliśmy po kolei:

 • Wykorzystanie nagrywanych przez właścicielkę wideo, według naszych wytycznych.
 • Ciągłe rozbudowywanie bazy fanów na Instagramie, poprzez skuteczne kampanie na pozyskanie nowych obserwujących.
 • Kampania delikatnie przepychająca do zakupu w sklepie internetowym.
 • Mocne wykorzystanie wiadomości prywatnych na Instagramie, jako główny kanał sprzedażowy.

Rezultaty:

W trzy miesiące liczba wysyłanych wiadomości prywatnych na IG wzrosła o ok. 40%, a wartość zamówień o ok. 175%.

Pozyskaliśmy ponad 6000 nowych obserwatorek w pięć miesięcy.

Ponad 2 000 000 wyświetleń reklam na Facebook i Instagramie.

Wyzwanie:

W czasie pandemii sklep stacjonarny przeniósł swoją sprzedaż również do sieci. Przypadek jakich wiele. Jak dobre wyniki stacjonarne przełożyć na dobre wyniki online, bez sprzedaży własnych produktów?

Zaproponowaliśmy po kolei:

 • Przygotowanie struktury lejka sprzedażowego, z podziałem na górną część lejka oraz na remarketing

 • Dostosowanie zdjęć do odbiorców i pokazanie czym się zajmuje klient – ma zarówno felgi jak i całe komplety opon, ma asortyment do różnych modeli oraz dodatkowo, że istnieją różne formy finansowania zakupu

 • Opracowaliśmy w social media nowe grupy odbiorców, nowe kreacje reklamowe oraz uruchomiliśmy kampanie, dopasowane do nowych klientów z innego targetu niż dotychczas

Rezultaty:

Pozyskanie ponad 5000 nowych obserwatorów na Instagramie. Koszt pozyskania nie przekroczył 1 zł za osobę.

Wzrost liczby transakcji o ponad 400% patrząc rok do roku. W pół roku z poziomu ok. 75 zamówień miesięcznie doszliśmy do poziomu ponad 380 zamówień miesięcznie.

Sklep stacjonarny notuje rekordowe zyski, gdzie sprzedaje m.in. foteliki samochodowe (również promowane przez nas).

Wyzwanie:

Klient prowadzący usługi samochodowe (renowacja, naprawa, sprzedaż felg) chciał sprzedawać więcej przez swój sklep internetowy, w głównej mierze skupiając się na sprzedaży opon, felg oraz całych zestawów do samochodów. 

Zaproponowaliśmy po kolei:

 • Przygotowanie struktury lejka sprzedażowego, z podziałem na górną część lejka oraz na remarketing

 • Dostosowanie zdjęć do odbiorców i pokazanie czym się zajmuje klient – ma zarówno felgi jak i całe komplety opon, ma asortyment do różnych modeli oraz dodatkowo, że istnieją różne formy finansowania zakupu

 • Opracowaliśmy w social media nowe grupy odbiorców, nowe kreacje reklamowe oraz uruchomiliśmy kampanie, dopasowane do nowych klientów z innego targetu niż dotychczas

Rezultaty:

Budżet: 2,000 euro/ miesięcznie
Ilość zakupów: 103
Łączną wartość zakupów: 86 271,45 euro
ROAS (zwrot z inwestycji) : 17,25

Wyzwanie:

Nasza Klientka posiada markę osobistą i jest już znana w świecie korektorów tekstu. Zgłosiła się do nas, abyśmy pomogli jej wygenerować rekordowy przychód sprzedaży jej flagowego produktu czyli kursu online przygotowującego do zawodu korektora.
Okno sprzedażowe trwało 10 dni i poprzedzone było bezpłatnym webinarem połączonym z warsztatami.

Zaproponowaliśmy po kolei:

 • kampanię zapisów na listę oczekujących, aby ogrzewać grupę odbiorców poprzez kampanię mailingową stworzoną przez klientkę
 • kampanię na zapisy na darmowy webinar, aby jak najwięcej nowych osób dowiedziało się, na czym polega praca korektora
 • kampanię remarketingową do osób z listy oczekujących oraz uczestników webinaru
 • kampanię sprzedażową do tzw. “zimnego ruchu”
  kampanię na obserwujących na Instagramie

Rezultaty:

Klientka oczekiwała minimum powtórzenia wyniku z poprzedniej edycji kursu. Każda wartość powyżej, miała dać klientce dużą satysfakcję z osiągniętego wyniku. Zapowiedzi w postaci kampanii mailingowej do listy oczekujących oraz zapisy na bezpłatny webinar pozwoliły nam stworzyć wartościowe grupy odbiorców, do których powróciliśmy z komunikatami sprzedażowymi, po otwarciu okna sprzedażowego. Dzięki tym działaniom, już pierwszego dnia sprzedaży, klienci złożyli aż 26% wszystkich zamówień! Osoby niezdecydowane, które nie dokonały jeszcze zakupu, a miały wcześniej styczność z marką, ostatniego dnia otrzymały komunikat o ostatniej szansie na zdobycie nowych umiejętności. Końcowy wynik sprzedażowy był niemal DWUKROTNIE wyższy, niż w poprzedniej edycji. To na tyle dobry wynik, że klientka podjęła decyzje o kontynuowaniu współpracy i przygotowaniu kolejnych produktów, które z sukcesem pomożemy jej sprzedać.

Wyzwanie:

Gabriel przychodził do nas z niczym. Miał jedynie rozgrzebany lokal z wizją studia treningu EMS w Rzeszowie. Marketing budowaliśmy więc od zera.

W tej branży klienci wiążą się głównie na umowy – na 12 lub 18 miesięcy. Jak ich pozyskać?

Zaproponowaliśmy po kolei:

 

 • Od początku postawiliśmy na komunikacje bezpośrednią, czyli telefony i wiadomości prywatne
 • Studio do dzisiaj nie posiada swojej strony internetowej, więc opieramy się tylko na działaniach w social mediach
 • Gabriel i Agnieszka, według naszych wytycznych, przygotowali wiele filmów reklamowych jeszcze przed rozpoczęciem działalności studia
 • Skupiliśmy się głównie na kampaniach zasięgowych, gdzie celem było wyświetlenie wideo

Rezultaty:

 • Podpisanych ponad 200 długoterminowych umów (najwięcej na 18 miesięcy)
 • Ponad 3 000 000 wyświetleń reklam na terenie województwa podkarpackiego
Kurs będzie odbywał się w okresie 3 miesięcy, tj. wrzesień-październik-listopad 2023 r. Zjazdy stacjonarne będą odbywać się w: Warszawie*, Krakowie*, Łodzi*
*O dokładnym miejscu i adresie zjazdu poinformujemy uczestników najpóźniej na 14 dni przez terminem
 
Zjazdy stacjonarne odbędą się w następujących terminach*:
 • 16-17.09.2023 oraz 23-23.09.2023
Sobota w godz. 10:00-18:00
Niedziela w godz. 9:00-17:00 
 • 14 i 22.10.2023 r.:
Sobota w godz. 10:00-18:00
Niedziela w godz. 9:00-17:00 
 • 18 i 19.11.2023 r.:
Sobota w godz. 10:00-18:00
Niedziela w godz. 9:00-17:00 
*O dokładnej dacie zjazdu poinformujemy uczestników najpóźniej na 14 dni przez terminem
 • 2.12.2023 r. – zakończenie kursu i wręczenie certyfikatów (offline).
 
Spotkania LIVE w ramach Kursu będą prowadzone według harmonogramu, który zostanie opublikowany w lipcu 2023 roku na Grupie na platformie Facebook.