Ponad 300 leadów miesięcznie w branży odszkodowań – PCWO

Wykonaliśmy:
Wyzwanie:

Klient zgłosił się w celu pozyskania większej ilości leadów z systemów Facebook Ads i Google Ads. Naszym celem miało być uzyskanie lepszych wyników przy utrzymaniu dotychczasowych budżetów.

Zaproponowaliśmy po kolei:

  • Oczywistym rozwiązaniem wydają się w takiej sytuacji komunikaty graficzno tekstowe, natomiast wspólnie z klientem uznaliśmy, że wartościowym wnioskiem na początku kampani będzie równoległe sprawdzenie, czy autentyczne, nagrane przez nas wypowiedzi pracowników firmy mogą podnieść skuteczność kampanii reklamowych.

  • Jeden zespół zajął się tematem przygotowania filmów, czyli: opracowywaniem koncepcji scenariuszy do filmów sprzedażowych, ustalaniem osób występujących w filmach, napisaniem treści tekstów dla aktorów, zakupieniem niezbędnych materiałów i omawianiem scen.

  • Drugi wdrożeniem kampanii w systemie Facebook, Instagram, Google i Youtube. Zaczynając od sprawdzenia czy dane zbierane do tej pory ze strony www przez klienta były oznaczone poprawnie oraz weryfikacji dotychczasowej skuteczności grup docelowych.

  • Przeanalizowaliśmy też jakie kreacje reklamowe dawały klientowi w ostatnich 6 miesiącach najlepsze wyniki, zwracając uwagę na: Call to Action, Nagłówki, hasła na bannerach, opisy w treści reklamy, oraz zdjęcia i ilustracje wykorzystywane w kreacji.
  • Następnie zaprojektowaliśmy odświeżone kreacje reklamowe: nowe grafiki, z różnymi wersjami treści i haseł na bannerach, by ustalić, które z nich przyniosą w pierwszym etapie najlepsze wyniki. 

  • Finalnie uruchomiliśmy nową kampanię, wykorzystując najskuteczniejsze do tej pory praktyki klienta, oraz nasze nowe propozycje. Pierwsze dwa tygodnie miały dać nam obraz, na których grupach odbiorców i kreacjach reklamowych skupić się najmocniej.

Rezultaty:

 Prowadziliśmy takie działania przez 7 miesięcy i wyniki były następujące:
1. Obniżony o 58% koszt pozyskania leada z Facebook i Instagram
2. Początkowo utrzymany, a później nieznaczny wzrost kosztu pozyskania leada z Google
3. Pozyskane nowe zgłoszenia z Youtube, który finalnie okazał się mniej rentowny od pozostałych kanałów.
Łącznie w skali miesiąca pozyskiwaliśmy 230-310 zgłoszeń w postaci imienia, telefonu, adresu e-mail oraz w wielu wypadkach kosztorysu załączonego do zgłoszenia.

Prowadzone kampanie pokazały, że zwłaszcza w social media, jest wciąż wiele miejsca na kampanie lead generation w branży finansowej. Było tam znacznie łatwiej pozyskać większą liczbę zgłoszeń niż w Google Adwords.

Filmy przygotowane do kampanii początkowo generowały znacznie lepszy efekt niż grafiki. Po pewnym czasie jednak wróciliśmy z powrotem do grafik, by dalej zaskakiwać odbiorcę nowymi komunikatami. Możliwe, że filmy będa znów mogły być użyte w przyszłości. 

Chcesz realnych efektów?

Kliknij poniżej, opisz swoje potrzeby i porozmawiajmy